Czy jest możliwe leczenie uzależnień na NFZ?

Często pojawiają się one w rodzinie lub u znajomych nam osób. Uzależnienia to wrogowie, z którymi bardzo trudno walczyć. Zazwyczaj osoba uzależniona musi przejść specjalistyczne leczenie, które jest jej jedyną szansą na wyjście z choroby. Tymczasem leczenie prywatne jest bardzo kosztowne i nie każdy może sobie na nie pozwolić. Czy jest więc możliwe leczenie uzależnień na NFZ?

Jak wygląda leczenie?

To, w jaki sposób przebiega leczenie, uzależnione jest przede wszystkim od tego, z jakiego typu nałogiem mamy do czynienia i jakie jest stadium choroby. Najcięższe przypadki wymagają umieszczenia chorego w szpitalu bądź zakładzie zamkniętym, w którym zostanie przeprowadzone kompleksowe leczenie zarówno ciała, jak i ducha. Leczenie uzależnień na NFZ, które odbywa się w lecznicach zamkniętych, na oddziałach szpitalnym, w ośrodkach dziennych czy punktach ambulatoryjnych jest jak najbardziej możliwe. Wszystko dlatego, że państwo wspiera wychodzenie z różnego rodzaju nałogów i pomaga wrócić do codziennego życia, wolnego od używek. Najpopularniejszymi uzależnieniami jakie możemy leczyć za darmo są alkoholizm, narkomania, lekomania czy seksoholizm. Niektóre przypadki mogą być leczone ambulatoryjnie, wtedy też leczenie przybiera formę terapii psychologicznej. 

Problem z dostępnością

Niestety, pomimo, iż leczenie uzależnień na NFZ przysługuje każdej osobie ubezpieczonej, w Polsce jest duży problem z dostępnością do ośrodków specjalizujących się w wychodzeniu z uzależnień. Do ośrodków zamkniętych trafiają osoby w zaawansowanym stadium choroby, najczęściej po przedawkowaniu. Tymczasem czas oczekiwania na przyjęcie do tego typu ośrodka pomocy może trwać nawet kilka miesięcy. Nie lepiej jest w przypadku świadczenia pomocy w formie ambulatoryjnej przez psychologów. Terminy oczekiwania także wynoszą kilka miesięcy, a co więcej najcięższe przypadki muszą być konsultowane z lekarzem psychiatrą, co znacznie wydłuża czas leczenia. Osoby z mniejszych miejscowości są tym bardziej poszkodowane, gdyż większość ośrodków leczenia uzależnień bądź poradni znajduje się w większych miastach, tymczasem problem uzależnień obecny jest zarówno w mniejszych, jak i większych miejscowościach. 

Jak podjąć leczenie?

Aby dostać się do ośrodka leczenia uzależnień nie potrzebujemy specjalnego skierowania od lekarza. Wystarczy, że chory sam się zgłosi i zapisze na wizytę bądź terapię. Formę leczenia dobiera oczywiście lekarz bądź psycholog. Czas leczenia jest różny, w zależności od stopnia zaawansowania choroby może trwać nawet kilka lat. Przez cały ten czas koszty leczenia pokrywa NFZ, jednak istnieje jeden warunek. Osoba lecząca się musi bezwzględnie podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż w przeciwnym razie traci ona prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Należy więc pilnować tego, aby być ubezpieczonym, ponieważ w innym przypadku terapia zostanie przerwana, co nie służy procesowi leczenia, a finalnie osobie chorej. Chory może wrócić do ośrodka nawet po zakończeniu terapii jeśli uzna, że pomoc znowu jest mu potrzebna. 

Dodaj komentarz

Znajdź nas na FB