Afazja i jej wpływ na komunikację

Afazja to zaburzenie, które wpływa na zdolność osoby do mówienia, czytania, pisania i rozumienia języka. Przyjrzymy się afazji i jej wpływie na umiejętności komunikacyjne. 

Dowiesz się, czym jest afazja i jak wpływa na umiejętności komunikacyjne. Dowiesz się również o możliwościach leczenia i wskazówkach dotyczących radzenia sobie z tym zaburzeniem.

Przyczyny i objawy afazji

Afazja może być spowodowana uszkodzeniem mózgu w wyniku urazu mózgu lub udaru. Udar ma miejsce wtedy, gdy przepływ krwi do mózgu jest zablokowany. Może to być również spowodowane innym problemem zdrowotnym, takim jak choroba Alzheimera lub guz. Objawy afazji różnią się w zależności od tego, która część mózgu została uszkodzona. Niektórzy ludzie tracą zdolność mówienia, podczas gdy inni tracą umiejętność czytania lub pisania. Może również powodować problemy ze zrozumieniem języka i wyrażaniem myśli słowami. Jeśli doświadczasz któregokolwiek z tych objawów, być może nadszedł czas, abyś udał się do lekarza w celu dalszej oceny i otrzymania możliwości leczenia afazji.

Objawy afazji u dorosłych

Afazja to utrata umiejętności używania lub rozumienia języka. Może się to zdarzyć w wyniku uszkodzenia mózgu lub choroby. Istnieją trzy główne typy afazji: ekspresyjna, receptywna i mieszana.

Afazja ekspresyjna występuje wtedy, gdy ktoś ma trudności z wypowiadaniem słów lub zdań na głos. Afazja receptywna występuje wtedy, gdy ktoś ma trudności ze zrozumieniem tego, co ludzie do niego mówią. Afazja mieszana ma miejsce, gdy ktoś ma zarówno ekspresyjne, jak i receptywne trudności z językiem. W niektórych przypadkach dorośli z afazją mogą mieć problemy z komunikowaniem się z innymi w swoim codziennym życiu, ponieważ mogą nie być w stanie powiedzieć tego, co chcą powiedzieć lub zrozumieć, co mówią do nich inni.

Objawy afazji u dzieci

Afazja to zaburzenie językowe, które może być spowodowane uszkodzeniem mózgu. Jest to utrata zdolności komunikowania się za pomocą mowy lub pisma. Afazja wpływa na różne osoby w różny sposób, ale zwykle wiąże się z trudnościami w rozumieniu i wytwarzaniu mowy. Afazja może również wpływać na czytanie i pisanie, w zależności od stopnia uszkodzenia mózgu. Dzieci z afazją mogą wykazywać objawy na różnych etapach rozwoju. Oto niektóre objawy, które dzieci mogą mieć na tych etapach:

  • Wczesne dzieciństwo: Dzieci mogą mieć trudności ze zrozumieniem słów lub zdań, a także z prawidłowym wypowiadaniem słów lub zdań,
  • Średnie dzieciństwo: Dzieci mogą mieć trudności z zapamiętywaniem słów, gdy je wypowiadają lub zapisują; mogą również mieć trudności ze znalezieniem odpowiednich słów na to, co chcą powiedzieć.
Znajdź nas na FB